Kongenes bok (Villstjerne 2)

Chris Tvedt Cappelen Damm 2017 5 anmeldelser

Etter flere anslag mot Thorgils liv blir det tydelig at det også finnes en forræder inne i Tengri-La, dvergenes hovedstad. Thorgil innser at det bare er et spørsmål om tid før han enten selv blir drept, eller tar livet av Vis hele forlagsteksten

Hvordan skrive en anmeldelse

Synne maxine Robinson

Synne maxine Robinson

Skrevet av 17. desember 2017 av Synne maxine Robinson på Nedenes skole

Kongenes bok er en bok om en gutt som heter Thorgil. Thorgil er 14 år og dvergenes konge så han må reise fra oslo til Asia hvor dvergenes rike ligger. Det finnes en kraft I Thorgil. En sterk kraft som han ikke klarer å kontrolere. For å få kontrol over kreftene hans må han reise til Berlin for å finne løsningen. Eventyret han har begynnt på, er fult med farer og spenning.

Jeg syntes at forfatteren gikk litt fort i begynnelsen av boka. Jeg følte ikke at han hadde nok kildringer og beskrivelser så jeg fikk ikke bli godt nok kjent med personene, men det ble han flinkere til utover I boka. Boka er spennende og har litt romanse I seg. Jeg like boka ganske godt så jeg vil gi den ternings kast 4.


isak hauk skreslett

isak hauk skreslett

Skrevet av 14. desember 2017 av isak hauk skreslett på Korgen sentralskole

KONGENS BOK
Boka handlar om ein mann/dverg som heiter Thorgil, han er ein tenåring dvergkonge med magiske krefter. Han tok over trona etter at faren døde, han blei forrådd av broren sin. For at Thorgil kunne kontrollera kreftene sine måtte han dra til Berlin for å finne ein sølvøks som skulle hjelpa han med å kontrollera kreftene sine.

Boka var heilt grei å lesa, måten han skreiv på var heilt greitt å lesa, boka var ikkje heilt etter smaken min. Eg synest han ikkje var etter smaken min for eg har ikkje nokon interesser for drager, heksar, dvergar og slike ting.
Det var unødvendig mykje kapittel i boka og det vart irriterande for det var nye kapittel kvar femte side og gjorde at boka blei mykje lengre og meir slitsam å lesa. Eg synes kapitel overskriftene var veldig avslørande for innhaldet i kapitla. Det tok vekk spenningen frå boken, og gjorde at eg følte at eg viste kva som kom til å skje. Som for eksempel kapittel 9 sin overskrift er «kongens bok» da skjønte eg at i dette kapitelet fant han kongens bok og eg fekk vite meir om den.

Det var ein god bok som traff målgruppa ungdommar og slike som liker fantasi figurer men den traff ikkje meg og derfor gir eg den terningkast 2.


Maren Hjelmeset Kirkeeide

Maren Hjelmeset Kirkeeide

Skrevet av 14. desember 2017 av Maren Hjelmeset Kirkeeide på Stryn ungdomsskole

boka handlar om Thorgil som er den einaste som blir kåra til dvergenes konge. han har ei kraft som han ikkje klarar å konrtolere, løysninga er ein amulett som ligg Tyskland. han lærte aldri å styre krafta si då han var liten, sidan han voks opp med menneska i staden for dvergane. korleis skal han greie å få tak i amuletten? reisa kan bli farleg, men han treng amulettten for å klare å styre krafta si.

boka er spennande og god, men kan til tider vere litt forvirrande og kjedeleg. det skjer mykje heile tida og boka er bygd opp slik at enn for lyst til å vite kva som skjer.

eg gjev boka terningkast 4 fordi den var spennande, men også litt kjedeleg.


Laila Løvheim Hakkam

Laila Løvheim Hakkam

Skrevet av 24. november 2017 av Laila Løvheim Hakkam på Grim skole

Boka som ikke fanger

I Kongenes bok møter vi Thorgil som er dvergenes konge. Han er den eneste som kan redde landet sitt fraHitler, og sammen med noen andre drar de ut på et stort oppdrag.

Denne boka var bare helt forvirrende, jeg skjønte ikke en ting av handlingen og ble bare mer og mer uinteressert. Jeg ble nesten litt irritert av å lese Kongenes bok fordi den var så barnslig. Dette skulle være en ungdomsbok, ikke en eventyrbok for små barn som ikke kan lese selv. Før jeg begynte å lese hadde jeg store forhåpninger til boka, men når jeg begynte å lese ble jeg bare skuffa.
Kongenes bok burde ikke bli nominert til Uprisen fordi den ikke passer for ungdommer, men for små barn. Den var veldig uinteressant og for min del ble jeg bare sur når jeg leste den. Defor gir jeg terningkast 2


Julie Petrine Lenningsvik

Julie Petrine Lenningsvik

Skrevet av 1. november 2017 av Julie Petrine Lenningsvik på Korgen sentralskole

Dverger og magi

"Kongens bok" handlar om Thorgil, han har nettopp blitt krona til dverganes konge. Men den nye kongen bærer på ein sterk magisk kraft, som han ikkje greier å kontrollere. I kongens bok finnar Thorgil løysningen til problemet, ein sølvløks amulett. Men amuletten oppheld seg i Nazi Berlin. Greier Thorgil å finne amuletten, for så å kontrollere krafta?

Spenningen starte med ein gong, ein har berre lyst til å fortsette å lese å lese, for å finne ut kva som skjer vidare. Boken er svært fantasifull, forfattaren blander historier frå verkelegheitene med historier frå fantasien. Slik trur lesaren at ein veit kva som kjem til å skje, men likevel veit ein ikkje det.

Sjølv om boka er original og er på mange måtar som ingen bok eg nokon gonger har lese før, er det enkelte deler med boka eg kjenner meg igjen i. Enkelte delar forbinder eg med filmen "Hobbiten". Spesielt namnane. Far og son i den kongelege dvergfamilien i boka heiter Thorgil og Thorkan, mens i filmen heiter dei Thorin og Thrain. Når namnane er såpass lik pluss at både karakteren i film og bok er frå ein dvergkongefamilie, blir det ekstra samanliknbart.

Nokon steder i boka kjem eg over "rare" setningar. Som for eksempel "Kan hende har du rett…" Og "Kan hende ville han aldri…" Disse setningane følar eg er dårleg satt saman, og gjer at dei blir vanskelege å forstå. Det gjer at eg måtte sitte å tyde enkelte setningar, noko som var ein smule irriterande.

Karakter: 5

Til toppen