Inn i elden

Aina Basso Samlaget 2013 5 anmeldelser

I tiåra frå 1620 og utover blei i alt 80 ”trollkvinner” dømde til døden på bålet i Finnmark. I denne romanen møter vi to unge jenter som hamnar på kvar si side i denne utrulege og skremmande delen av norsk Vis hele forlagsteksten

Hvordan skrive en anmeldelse

Selma Smith Kvalvaag

Selma Smith Kvalvaag

Skrevet av 25. oktober 2018 av Selma Smith Kvalvaag på Ruseløkka skole, 10A

Bokmeldinga: Inn i Elden

Inn i Elden er skreve av Aina Basso, den er utgjeven av Det Norske Samlaget i 2012
Bok full av spenning og historie

Ei skarp lukt av svovel, ein dunst av helvetes avgassar.

Dette er ein historisk ungdomsroman som er basert på mange sanne historier frå trolldoms jakt på 1600-tallet i nord. Sjølve boka startar roleg med mange skildringar. Dei to hovudpersonane deler på kapitla, slik at du lett blir kjent med dei, i tillegg er det tankar og rykta som kjem i kursiv vidare i boka. Heile boka er skriven i 3-person.

Denne boka går føre på 1600-tallet og frå to forskjellige synspunkt. Den unge Dorothe frå København reiser opp til Vardø , med den nygifte lensmannen sin. Dei skal få slutt på trolldom i Finnmark. Elen hamnar på den andre sida av heksejakta, fordi ho er dotter av ei “klok kone”.

Usedvanleg vanskeleg å legge frå seg

Eg synes generelt at nynorske bøker kan vere litt krevjande, men denne var usedvanleg vanskeleg å legge frå seg. Som sagt startar boka med mange vanskelege skildringar kor du blir nøydd til å lese mellom linjene. Boka forbedrar seg etter kvart og ein kunne kjenne seg igjen, å skape indre bilete. Sjølv om boka handlar om heksejakt og ein del overtruiske element, er boka svært truverdig.

Gammalt nynorsk språk som verkemiddel

Eg syntes boka vart vanskeleg å lese i starten, det er eit gamalt nynorsk språk som Basso tek i bruk. Du må stadig leite opp vanskelege ord som: kobbe, enkemann, arrangert ekteskap, embetsmann, ramn, skarv, kammer og rur. På 16-tallet snakka dei slikt gamalt språk, som Aina bruker som eit slags verkemiddel. Viss ho hadde brukt moderne bokmål hadde stemninga blitt ein heilt annan.

Eld, brann, bål

Ramnen landar på taket. Lys natt, midnattssol. Silhuett av ramnen mot himmelen, han skrik. Dei kjem, skrik han, dei kjem!

Vi høyrte lyden av venger på taket . Ein ramn landa ved ljoreholet ,så ein til og endå ein.

Ramnen er eit sterk verkemiddel og mykje av handlinga er knytt til den, det er nok også ein av grunnane til at den er på forsida saman med Elen og Dorothe. Ramn viser bodskap om dauden eller at det måtte vere trollskap på ferde, kvar gong heksebrenning vart i planane kom den flygande og skapte redsle.

Eld, brann, bål og røyk er viktige ord i denne boka. Dei er gjentatte ord som begge hovudpersonane tek i bruk, blant annet finn du eld allereie i tittelen. Heile forteljinga handlar om heksar, trolldom og heksebrenning og da er det ikkje rart at desse orda står svært sentralt.

Historie og haldningar til livet

Dette trur eg er ein lærerik bok for alle unge som voks opp og skal bli vaksne snart. Det er ikkje kunn ein historisk spennande bok. Begge ungdomane voks opp og må sjå realiteten i livet. Det å ta vare på andre og bli sjølvstendig på to ulike måtar. Anbefale for alle som er interessert i å lære historie ,men samtidig haldningar til livet.


marie

marie

Skrevet av 23. april 2013 av marie

Aina Basso – Inn i elden

Inn i elden av Aina Basso handler om den unge og velstående Dorothe som bor sammen med familien sin på en gård i Danmark. Hun drømmer om en lykkelig fremtid, men foreldrene hennes har andre planer for henne. De har lovet å gifte henne bort til en mann som er mye eldre enn henne. Dorothe sier motvillig ja til å gifte seg med han, og de planlegger straks å dra til Vardø i Norge. Dette blir starten på et helt nytt liv for Dorothe. Samtidig forteller boka om den fattige Elen, datteren til en «klok kone» i Finnmark. Deres veier krysses på dramatisk vis når Elens mor blir beskylt for å være heks.
Handlingen utspiller seg på 1620-tallet i Norge, da mange uskyldige kvinner ble dømt for hekseri og ble brent på bålet. Boka skildrer veldig godt usikkerheten med det å bli en del av den voksne verden. Forfatteren har brukt virkemidler som parallell fortelling, sammenlikning, metafor og mye tankereferat. Det kunne godt vært litt mer person- og miljøskildring i boka, ellers blir det fort kjedelig. Boka er lettlest, men man må lese en del mellom linjene. Boka er poetisk og tankevekkende, men samtidig litt kjedelig.


marie

marie

Skrevet av 23. april 2013 av marie

Inn i Elden

Inn i elden handelr om to jenter: Dorthe fra Købenahvn og Elen fra Finnmark. Historien utspiller seg i Norge under tiden der de drev med heksebrenning. Mens Dorthe blir giftet bort og får barn med futen i Finnmark, blir Elens liv snudd på hodet. Først blir mor skyldt for å være heks, og etter dette mister hun broren sin. Hun velger da og dra til Vardøya i håp om å få møte moren hennes. Der krysses jentenes liv idet Elen flytter inn på Dorothes gård. Her blir også Elen beskldt for å være heks etter å ha stoppet blodet til Dorothe i et kritisk øyeblikk. Det ender til slutt med at Dorothe får en datter mens Elen blir brent på bålet.

Jeg synes boka var bra, men vanskelig å lese i å med at den var på nynorsk, som jeg ikke kan spessielt godt! Ellers var det en bra bok, men jeg synes elen-delen var mye mer spennende en Dorothe-delen. Der skjedde det ikke like mye ufortsigbart og spennende.

Forfatteren er Aina Basso som har skrevet to romaner før denne.


marie

marie

Skrevet av 23. april 2013 av marie

Kjedelig

Forvirrende skrevet, svært kjedelig og langdratt mellom handlingene.


marie

marie

Skrevet av 23. april 2013 av marie

Inn i elden

«Inn i elden» er skrevet av Aina Basso og utspiller seg i 1620-årene og utover. Historien er i to deler, den ene om den rike Dorothe fra Købehavn som er giftet bort til en i Vardø og den fattige Elen som moren blir dømt som heks og broren dør osv.

Jeg synes det var en veldig spennende tvist og dele historien i to deler for å få historien fra begge sider, men Elen- delen var mye mer spennende enn Dorothe- delen. Uansett så synes jeg at forfatteren har formulert seg bra i setningene, men det hadde kanskje vært litt bedre om man bare hadde en del? Jeg synes det hadde vært mye bedre om det bare hadde vært én del, altså Elen- delen. På den andre siden synes jeg at hun blander litt med setningene. Med små ord blir man noen ganger litt forvirret. På en måte så hadde dette vært en bedre bok om temaet ikke hadde vært om veien til voksenverden osv.

Denne boken synes jeg kanskje er for 7-8 klassinger, i og med at den er på nynorsk. I alle fall for de med bokmål, den er uansett relativt lettlest. Denne boken var ikke noe for meg, men jeg kan tenke på flere som kunne tenke seg å lese litt «roligere» bøker.

Til toppen