Nominasjonsjuryen anbefaler

I tillegg til å nominere fem bøker har nominasjonsjuryen valgt ut fem bøker som de også anbefaler. Det er:

Agnar Lirhus: Ellers er jeg ikke noe menneske. Cappelen Damm

Bjørn Sortland: Livredd for å leve. Dødsredd for å dø. Piggsvin

Lars Mæhle: Andromeda. Samlaget

Brynjulf Jung Tjønn: Smadra. Flamme

Anders Totland: Nedteljing. Gyldendal

Anbefalt av nominasjonsjuryen