Nominasjonsjuryen

Nominasjonsjuryen 2020 i arbeid.
 Foto: Vibeke Røgler/Foreningen !les

Nominasjonsjuryen oppgave er å finne årets fem beste bøker.

Nominasjonsjuryen nominerer bøker på bakgrunn av anmeldelsene på uprisen.no. Juryen skal bare lese anmeldelser, ikke hele bøker, og de vurderer argumentene i anmeldelsene, ikke antallet negative eller positive tilbakemeldinger. Juryen består av fem ungdommer i ungdomsskolealder.

Før jul mottar de fem medlemmene et hefte med alle anmeldelsene som er lagt inn på uprisen.no i løpet av høsten. Heftet rommer rundt 1000 anmeldelser og er på over 300 A4-sider. Jurymedlemmene forbereder seg hjemme før de  møtes til nominasjonsmøte i Oslo 20. januar.

Hvem kan søke? Alle ungdom i ungdomsskolealder kan søke. Søknadsfrist er 15. november hvert år. Følg med for utlysning!

Reiseutgifter dekkes av Foreningen !les.

De fem bøkene som velges ut går videre til «finalerunden» hvor 11 klasser på 9. trinn leser bøkene og kårer den endelige vinneren.