Seminar

Vi arrangerer to lærerseminar hvert år:

1. Seminar for lærere/bibliotekarer til anmelderklassene i august/september i Oslo.
2. Seminar for lærere/bibliotekarer til juryklassene i januar i Oslo.

Neste seminar: Digitalt seminar for lærerne til anmelderklassene
Tid: Legges ut på uprisen.no 15. august 2020
Sted: https://uprisen.no/digitalt-laererseminar-hosten-2020/

Program

Seminaret består av fire korte filmer med info om arbeidet og introduksjon til å skrive litteraturkritikk.