Seminar

Vi arrangerer to lærerseminar hvert år:

1. Seminar for lærere/bibliotekarer til kritikerklassene i august/september i Oslo.
2. Seminar for lærere/bibliotekarer til juryklassene i januar i Oslo.

Neste seminar:

Tid: 17. august kl. 09-15
Sted: Digitalt

Program:
09.00-09.50: Introduksjon v/prosjektleder
10.00-10.50: Om litteraturkritikk v/Guri Fjeldberg
Gruppearbeid
11.00-11.30: Erfaringer fra tidligere kritikerklasselærer Gunnar Ljotebø, Smestad ungdomsskole

11.30-12.30: Lunsj

12.30-13.20: Kriterier for god litteratur v/Guri Fjeldberg
Gruppearbeid
13.30-14.20: Skrive anmeldelser v/Guri Fjeldberg
Gruppearbeid
14.30-15.00: Hva Uprisen betyr v/prosjektleder