Seminar

Vi arrangerer to lærerseminar hvert år:

1. Seminar for lærere/bibliotekarer til anmelderklassene i august/september i Oslo.
2. Seminar for lærere/bibliotekarer til juryklassene i januar i Oslo.

Neste seminar: Digitalt seminar for lærerne til juryklassene
Tid: Legges ut på uprisen.no 27. januar 2021
Sted: https://uprisen.no/digitalt-laererseminar-varen-2021/

Program

Seminaret består av en kort gruppesamtale, tre filmer og en oppgave.