Seminar

Vi arrangerer to lærerseminar hvert år:

1. Seminar for lærere/bibliotekarer til kritikerklassene i august/september i Oslo.
2. Seminar for lærere/bibliotekarer til juryklassene i januar i Oslo.

Neste seminar: Det blir fysisk seminar 17. august! Digitalt seminar for de kritikerklasselærerne som ikke har anledning til å komme.

Tid: 17. august kl. 12-17
Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

Program kommer snart.

Den digitale varianten legges ut på uprisen.no 10. august 2021
Sted: https://uprisen.no/digitalt-laererseminar-hosten-2021/

Seminaret består av en kort gruppesamtale, tre filmer og en oppgave.