Erfaring: Bibliotek

Høsten 2014 har 9. trinn ved Finnsnes ungdomsskole vært kritikerklasse for Uprisen. Elevene har anmeldt mange bøker. Arne-Harald Steilbu ved Lenvik bibliotek har vært viktig i arbeidet.

– Hva har din rolle i Uprisen-samarbeidet vært?

– Min jobb var først og fremst å skaffe bøker så elevene alltid hadde noe å lese. Vi lånte ut bøker til skolen fra egen samling og fjernlånte titler som var populære og kontinuerlig fornyet disse når det nærmet seg forfall for lån. Jeg var også ute i klassene og fortalte om e-bøker og mulighetene for å laste ned Uprisen-bøker. På denne måten opplevde lærerne at de hadde tilgang på nok bøker. Alle bøkene ble hentet av lærerne på trinnet. De fikk beskjed på SMS om at de kunne hentes.

Arne-Harald understreker at bøkene som biblioteket har skaffet til veie har vært et supplement til bøkene som klassen fikk direkte fra Foreningen !les.

– Biblioteket kunne ikke selv ha skaffet alle bøkene som klassen trengte. Og vi hadde ikke økonomi til å kjøpe inn flere bøker til vår samling. Vår styrke er at vi kan skaffe flere av de bøkene som er populære og som mange har lyst til å lese.

– Har du hatt bokprater, utstillinger eller drevet annen formidling i denne forbindelse?

–  Jeg har ikke drevet formidling i møte med elevene på 9.trinn i forbindelse med Uprisen. Det jeg har gjort er at jeg har lagt deres anmeldelser inn i bokbloggen som biblioteket har. Vi har også et samarbeid med lokalavisen der flere av bokanmeldelsene skal publiseres på trykk.

– En ide som jeg håper å få realisert på nyåret, er å kunne lage en utstilling av Uprisen-bøker med magebånd med sitater fra anmeldelser fra Uprisen. Jeg planlegger også å publisere disse på bibliotekets facebookside, der vi bl.a. har en egen gruppe for unge boklesere.

Arne Harald Steilbu

Arne-Harald Steilbu ved Lenvik bibliotek

– Har du som bibliotekar hatt utbytte av Uprisen sammenlignet med annet formidlingsarbeid du driver?

– Jeg opplever det spennende å få innblikk i hva ungdommene selv synes om bøker som er rettet mot deres aldersgruppe. Jeg vil helt sikkert bruke anbefalingene i møte med ungdom når jeg formidler bøker.

– Hvordan påvirker det arbeidet at Kulturfond-bøkene ikke kommer tidsnok? Hvordan løste dere det?

– Utfordringen er bøkene som kommer ut sent på høsten. Her er det viktig at Foreningen !les sender ut bøker. Vi kunne bidra i noen grad med å fjernlåne fra Nasjonalbiblioteket, men de sitter jo ikke på veldig mange av hver tittel. Jeg har som sagt også besøkt klassene og fortalt om Troms sitt e-bok-tilbud. Bøkene blir forholdsvis fort tilgjengelig som e-bøker, og vi som jobber lokalt kan komme med ønsker i forhold til hva som skal kjøpes inn. For de elevene som er komfortabel med å lese på brett er dette en god løsning.

I mange år har Arne-Harald formidlet bøker i Finnsnes. Når lærere kontakter biblioteket forteller han om bibliotekets arbeid. Og da særlig om bokbloggen. Han understreker også viktigheten av å dra ut til skolene. Og samarbeidet med lokalavisen har vært med på å synliggjøre Arne-Haralds engasjement. Når han tar kontakt med lærere kjenner de som regel til han.

Fra Lenvik bibliotek

Ungdom i senga på Lenvik bibliotek

– Hvordan opplever du samarbeidet med lærerne?

– Jeg opplever det som et takknemlig arbeid å jobbe inn mot skolen og lærerne. I tiden som bokhandler (1997 – 2011) var jeg mye rundt på skolene og fortalte om gleden ved å lese og fikk elever til å anmelde bøker – ofte for å få anmeldelsene trykket i lokalavisen. Min erfaring fra da og nå er at det er mange lærere som er opptatt av bøker og lesing og at det er nok interesserte lærere til at man kan få til et fruktbart samarbeid. Hvis man klarer å formidle tydelig at man spiller på lag og at bibliotekets/mitt bidrag er en styrke – da er det mulig å få til noe.

-Min erfaring er at en av de beste måtene å nå ungdom på er gjennom skolen og engasjerte lærere. Og gjennom f.eks. Uprisen kan man utvikle og videreføre et samarbeid som kan være fruktbar også i mange år etter at man har vært med som kritikerklasse til Uprisen.

– Har Uprisen gjort at kontakten mellom biblioteket og lærere har blitt bedre?

–  Ja. Vi var på seminar sammen i august og brukte deler av tiden der til å snakke om samarbeidet videre med Uprisen. Elevene og lærerne har også vært noen turer innom biblioteket og brukt biblioteket til «lesested» – mest for å få en avveksling fra skolens lokaler.

– Men når det gjelder Uprisen er man nok avhengig av ivrige lærere. Det er såpass krevende at man må ha litt ekstra motivasjon for å holde på med det, men gevinsten er stor.

Samarbeidet med lokalavisen har også vært med å synliggjøre Arne-Haralds engasjement. Det har gitt resultater. Nå samarbeider han med en rekke lærere.

Theodor Bjørnerøy, Jørgen Larsen, Ulrikke Kolbeinsen og Suhayr Abdi liker å være anmeldere

Theodor Bjørnerøy, Jørgen Larsen, Ulrikke Kolbeinsen og Suhayr Abdi liker å være anmeldere

– Kan du si litt mer om bokbloggen?

– Vi får inn anmeldelser til bokbloggen på hovedsakelig to måter. For det første har vi noen aktive ungdommer som er medforfattere på bokbloggen (gjelder ungdomstrinnet). Disse ungdommene skriver sine anmeldelser rett inn i bloggen, og de anmelder stort sett helt nye bøker. Jeg jobber mer eller mindre hele tiden med å rekruttere nye ungdommer til denne jobben.

For det andre samarbeider vi med enkeltlærere på skolene i nærområdet for å få inn anmeldelser. Når lærere ber om bøker til leseprosjekter der elevene skal anmelde en bok forteller jeg om bokbloggen og spør om vi skal samarbeide. Når svaret blir ja besøker jeg skoleklassen en eller to ganger og forteller om ideen bak bloggen og viser dem hvordan de kan skrive sin anmeldelse i bokbloggen. Anmeldelsen blir så sendt til meg på e-post og har jeg kommentarer tar jeg kontakt med eleven. Det er jeg som legger inn anmeldelsene. Her er det ikke nødvendigvis helt nye bøker som blir anmeldt, men de bøkene som ungdommene anmelder blir lagt ut i bloggen. Det er jo flere enn de helt nye bøkene som kan gi en god leseopplevelse.

Ellers er det jo mulig for leseglade ungdommer å legge inn lesetips i bokbloggen – helt på eget initiativ. Det har det ikke vært så mye av.

En god del av anmeldelsene fra uprisen er lagt ut på bloggen, men ikke alle – det ble rett og slett ikke tid til alt før jul.

– Til slutt, bør andre bibliotek bruke Uprisen i sitt formidlingsarbeid?

– For bibliotek som ønsker å drive aktiv formidling av ungdomsbøker passer Uprisen veldig godt inn. Det handler jo om å få flere ungdommer til å bli glad i å lese bøker og da kan jeg ikke helt skjønne hvilke gode argumenter et bibliotek kan ha for å ikke bidra hvis det er en kritikerklasse i lokalmiljøet, sier bibliotekar Arne-Harald Steilbu.

Lærer Nina G. Nylund om Arne-Harald
– Arne-Harald har gjort en fantastisk jobb. Han har lånt oss bibliotekets bøker, og fjernlånt bøker slik at alle elevene har hatt Uprisen – bøker å lese hele perioden. Arne-Harald er alltid positiv, og har et godt samarbeid med skolen og lokalavisa.

Av Bjarte Bakken

 

Fra Lenvik bibliotek

Fra Lenvik bibliotek