Erfaring: Kritikerklasse

Intervju med norsklærer Aina Sørbøsveen på Dokka ungdomsskole.

Fra august til desember 2014 leste elevene på Dokka – i likhet med 27 andre skoleklasser fra hele landet – de nyeste ungdomsbøkene og anmeldte dem på uprisen.no. Elevene på Dokka var svært aktive som anmeldere. En av dem, Eira Solstad anmeldte hele 26 bøker, og ble med sine velformulerte og godt begrunnede tekster kåret til årets anmelder. Årets anmelder, og flere med henne på 10. trinn var glade i å lese i utgangspunktet. Men ikke alle. Noen av elevene leste ut sin første bok denne høsten. Hva måtte til fra lærernes side for å gjennomføre jobben som kritikerklasse og hva skal til for å få med seg en hel klasse på et slikt prosjekt? Vi har snakket med Aina Sørbøsveen som er norsklærer på Dokka Ungdomsskole i Oppland. Sammen med kollega Åse Solstad meldte hun på hele 10. trinn som kritikerklasse for Uprisen.

Elevene fra Dokka ungdomsskole har lest og anmeldt mange bøker på uprisen.no i løpet av høsten. Hva har dere lærere gjort for å få elevene til å lese så mye?

-Vi satt av en god del tid til lesing på skolen, spesielt i starten av prosjektet. Siden har elevene jobbet mest hjemme, forteller Aina Sørbøsveen. -Ellers må du som lærer være engasjert selv, og du må pushe elevene litt. Du må regne med å måtte dra i gang noen elever. Men det engasjerer også elevene når de merker at vi som lærere er engasjerte, legger hun til.

Svært mange av elevene fra Dokka har vært aktive anmeldere. Hvordan få med seg hele klassen på et slikt prosjekt?

-Årets anmelder, Eira Solstad og flere av de andre elevene andre elevene har vært svært ivrige, og skrevet og publisert et stort antall anmeldelser på uprisen.no. Men det er selvfølgelig ikke alle elvene som er like glade i å lese. Vi har også elever som aldri hadde kommet seg igjennom ei bok før. Vi stilte som krav at alle elevene skulle lese minst en bok og skrive en anmeldelse.

Hvordan fikk dere med de elevene som hadde minst lesetrening fra før?

-For elevene med minst lesetrening opprettet vi ei lesegruppe hvor alle leste samme bok. Her byttet elevene og læreren på å lese. Vi samtalte om boka i gruppa, og skrev en felles anmeldelse der vi brukte argumentene og formuleringene til elevene på gruppa, og satte dem sammen til en felles tekst. På den måten fikk alle elevene delta i prosjektet.

Å være kritikerklasse innebærer også at elevene må skrive mye. Hvordan fungerte det?

-For mange av elevene var det vanskelig i starten å skulle skrive anmeldelse og ikke analyse. Det å skulle argumentere for hva de mener om boka var nok utfordrende for mange. Som kritikerklasse fikk elevene også et anmelderkurs av kritiker Guri Fjeldberg. Elevene fikk veldig mye ut av dette.

Ville du som lærer meldt på klassen din som kritikerklasse igjen?

Ja, absolutt. Elevene har hatt stort utbytte av dette. Mange har lært mye. -Vi lærere fikk også god oversikt over prosjektet og gode tips på lærerseminaret i august. Og som lærer var det et stort øyeblikk da en elev med store lese- og skrivevansker fikk publisert en anmeldelse. Han hadde ment noe og vært med. Da tenkte jeg at det virkelig var verdt det!