Delta

I Uprisen er det bare ungdom i ungdomsskolealder som kan delta.
Ønsker du og din klasse å delta i kåringen av Uprisen? Det er tre faser og tre juryer som elevene kan delta i.

1. Kritikerklasse (Høstsemesteret): Alle norske ungdomsbøker fra inneværende år anmeldes på uprisen.no. 33 ungdomsskoleklasser utnevnes til kritikerklasser. Kritikerklassene mottar bøker som de forplikter seg til å anmelde. På bakgrunn av anmeldelsene nomineres 5 bøker. Lærer MÅ delta på lærerseminar.
Søknadsfristen varierer med hvilket fylke du tilhører.
NB! Alle ungdom i ungdomsskolealder kan publisere anmeldelser på uprisen.no selv om de ikke går i en kritikerklasse. De fleste bøkene kan du låne på biblioteket.

2. Nominasjonsjury (Januar): 5 ungdomskoleelever utgjør nominasjonsjuryen. Nominasjonsjuryen leser alle anmeldelsene og velger ut 5 bøker på bakgrunn av anmeldelsene. Ungdom søker om å få sitte i juryen.
Søknadsfrist 15. november hvert år. Sendes til: eira@foreningenles.no

3. Juryklasse (Vårsemesteret): 11 ungdomsskoleklasser utgjør juryen som skal nærlese de 5 nominerte bøkene, og kåre en vinner. Juryklassene får tilsendt de nominerte bøkene. På storjurymøte møtes representanter for alle juryklassene. Bak lukkete dører diskuterer storjuryen seg fram til en vinner. Juryklassene velges ut i samarbeid med DKS på fylkesnivå. Lærer MÅ delta på lærerseminar. Søknadsfristen varierer med hvilket fylke du tilhører.

Storjury 2019

Storjury 2019


Her er oversikt over hvor du kan søke til neste års kritikerklasser og juryklasse:

Vestfold og Telemark:

Eva-Belinda Leu // Tlf: 948 64 966 // E-post: belinda.leu@vtfk.no

Rogaland:

Knut Finnsaas-Kleiberg // Tlf: 905 39 466 // E-post: knut.finsaas-kleiberg@rogfk.no

Innlandet:

Håvard Nervik // Tlf: 900 44 840 // E-post: havard.nervik@innlandetfylke.no

Troms og Finnmark:

Susanne R. Baumgärtel // Tlf: 994 36 497 // E-post: susanne.baumgartel@tromso.kommune.no

Oslo:

Inger-Johanne Molven // Tlf: 959 47 864 // E-post: Inger.Johanne.Molven@ude.oslo.kommune.no

Viken:

Eldrid Johansen // Tlf: 976 72 969 // E-post: eldridj@viken.no

eller Stig-Elvis Furset // Tlf: 934 62 692 // E-post: stigfu@viken.no

Agder:

Barb Lamprecht Wang // Tlf:901 64 777 // E-post: barb.lamprecht.wang@agderfk.no

Møre og Romsdal:

Åshild Widerøe // 71 28 05 02 / Tlf:93021742 // E-post: ashild.wideroe@mrfylke.no

Trøndelag:

Ingrid Ericson // Tlf: 992 97 731// E-post: ingeri@trondelagfylke.no

Nordland:

Iselin Aamodt Borgan // Tlf: 992 75 106 // E-post: isebor@nfk.no

Vestland:

Kari Vik //  Tlf: 489 95 264 // Kari.Vik@vlfk.no

Felles søknadsfrist: 09.05.23