Delta

I Uprisen er det bare ungdom i ungdomsskolealder som kan delta.
Ønsker du og din klasse å delta i kåringen av Uprisen? Det er tre faser og tre juryer som elevene delta i.

1. Kritikerklasse (Høstsemesteret): Alle norske ungdomsbøker fra inneværende år anmeldes på uprisen.no. 30 ungdomsskoleklasser utnevnes til kritikerklasser. Kritikerklassene mottar bøker som de forplikter seg til å anmelde. På bakgrunn av anmeldelsene nomineres 5 bøker. Lærer MÅ delta på lærerseminar.
Søknadsfristen varierer med hvilket fylke du tilhører.
NB! Alle ungdom i ungdomsskolealder kan publisere anmeldelser på uprisen.no selv om de ikke går i en kritikerklasse. De fleste bøkene kan du låne på biblioteket.

2. Nominasjonsjury (Januar): 5 ungdomskoleelever utgjør nominasjonsjuryen. Nominasjonsjuryen leser alle anmeldelsene og velger ut de 5 bøker på bakgrunn av anmeldelsene. Ungdom søker om å få sitte i juryen.
Søknadsfrist 15. november hvert år.

3. Juryklasse (Vårsemesteret): 7 ungdomsskoleklasser utgjør juryen som skal nærlese de 5 nominerte bøkene, og kåre en vinner. Juryklassene får tilsendt de nominerte bøkene. På storjurymøte møtes representanter for alle juryklassene. Bak lukkete dører diskuterer storjuryen seg fram til en vinner. Juryklassene rullerer mellom fylkene, og velges ut i samarbeid med DKS på fylkesnivå. Lærer MÅ delta på lærerseminar. Søknadsfristen varierer med hvilket fylke du tilhører.

Storjury 2019

Storjury 2019