Delta

I Uprisen er det bare ungdom i ungdomsskolealder som kan delta.
Ønsker du og din klasse å delta i kåringen av Uprisen? Det er tre faser og tre juryer som elevene kan delta i.

1. Kritikerklasse (Høstsemesteret): Alle norske ungdomsbøker fra inneværende år anmeldes på uprisen.no. 33 ungdomsskoleklasser utnevnes til kritikerklasser. Kritikerklassene mottar bøker som de forplikter seg til å anmelde. På bakgrunn av anmeldelsene nomineres 5 bøker. Lærer MÅ delta på lærerseminar.
Søknadsfristen varierer med hvilket fylke du tilhører.
NB! Alle ungdom i ungdomsskolealder kan publisere anmeldelser på uprisen.no selv om de ikke går i en kritikerklasse. De fleste bøkene kan du låne på biblioteket.

2. Nominasjonsjury (Januar): 5 ungdomskoleelever utgjør nominasjonsjuryen. Nominasjonsjuryen leser alle anmeldelsene og velger ut 5 bøker på bakgrunn av anmeldelsene. Ungdom søker om å få sitte i juryen.
Søknadsfrist 15. november hvert år. Sendes til: les@foreningenles.no

3. Juryklasse (Vårsemesteret): 11 ungdomsskoleklasser utgjør juryen som skal nærlese de 5 nominerte bøkene, og kåre en vinner. Juryklassene får tilsendt de nominerte bøkene. På storjurymøte møtes representanter for alle juryklassene. Bak lukkete dører diskuterer storjuryen seg fram til en vinner. Juryklassene velges ut i samarbeid med DKS på fylkesnivå. Lærer MÅ delta på lærerseminar. Søknadsfristen varierer med hvilket fylke du tilhører.

Storjury 2019

Storjury 2019


Her er oversikt over de ulike søknadsfristene for neste års kritikerklasser og juryklasser:

Vestfold og Telemark:

Søknadsfrist 1. mars

Send søknad til Eva-Belinda Leu // Tlf: 948 64 966 // E-post: belinda.leu@vtfk.no

Rogaland:

Søknadsfrist 23. mars

Send søknad til Gudrun Karina Arntsen // Tlf: 977 97 496 // E-post: gudrun.karina.arntsen@rogfk.no

Innlandet:

Søknadsfrist 25. mars

Send søknad til Widar Aspeli // Tlf: 901 56 653 // E-post: widar.aspeli@innlandetfylke.no

Troms og Finnmark:

Søknadsfrist 20. april

Send søknad til Susanne R. Baumgärtel // Tlf: 994 36 497 // E-post: susanne.baumgartel@tromso.kommune.no 

Oslo:

Søknadsfrist 30. april

Send søknad til Inger-Johanne Molven // Tlf: 959 47 864 // E-post: Inger.Johanne.Molven@ude.oslo.kommune.no

Viken:

Søknadsfrist 1. mai

Send søknad til Eldrid Johansen // Tlf: 976 72 969 // E-post: eldridj@viken.no

eller Stig-Elvis Furset // Tlf: 934 62 692 // E-post: stigfu@viken.no

Agder:

Søknadsfrist 1. mai

Send søknad til Barb Lamprecht Wang // Tlf: 901 64 777 // E-post: Barb.Lamprecht.Wang@agderfk.no

Møre og Romsdal:

Søknadsfrist 1. mai

Send søknad til Åshild Widerøe // Tlf: 71 28 05 02 // E-post: ashild.wideroe@mrfylke.no

Trøndelag:

Søknadsfrist 1. mai

Send søknad til Ingrid Ericson // Tlf: 992 97 731 // E-post: ingeri@trondelagfylke.no

Nordland:

Søknadsfrist 1. mai

Send søknad til Ida Hevrøy // Tlf: 911 96 685 // E-post: idahev@nfk.no

Vestland:

Søknadsfrist 5. mai

Send søknad til Linn Kornerud //  Tlf: 408 18 962 // Linn.Kornerud@bergen.kommune.no