Kurs: Anmelderkurs

Om kurset:

Her er  en mal for hvordan du kan starte arbeidet med å anmelde bøker i klassen. Meningen er å bevisstgjøre elevene på hva det er å skrive en anmeldelse, øve seg i å argumentere og formulere sine meninger om litteratur. Du kan selvsagt lage din egen versjon av kurset. Kutt oppgaver, legg til andre øvelser og bruk dine ord.

Kurset har to deler.

Del 1 er kurset som Foreningen !les har holdt i en rekke skoleklasser.Det er en innføring i hva en anmeldelse er. Konkret jobber vi med å begrunne meninger. Del 1 tar en til to timer.

Del 2 er en gjennomgang av alle delene en anmeldelse består av. Del 2 er et skrivekurs.

 

Mål:

 • Elevene skal anmelde en bok.
 • Øke bevisstheten rundt litteratur og litteraturkritikk.
 • Trene på å mene og uttrykke seg om litteratur.
 • Øve på å skrive anmeldelse med overskrift, ingress og brødtekst.

 

(Kompetansemål: skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium)

Ressurser som brukes i kurset:

Power point: Anmelderkurs nettversjon

Uprisens oppskrift på å skrive anmeldelse: https://uprisen.no/laerersider/hvordan-skrive-en-anmeldelse/

Uprisen-hefte 2015 (modelltekster): https://uprisen.no/uprisen-hefte-2015/

 


 

Innledning ved lærer:

Kort om Uprisen (kan kuttes): Uprisen er ungdoms egen kåring av årets beste norske ungdomsbok. Hver høst kan ungdom i ungdomsskolealder anmelde bøker på uprisen.no. Klikk på boka og legg inn din anmeldelse.

Power point 2: Forsiden på uprisen.no

Print screen

 


 

HVA ER EN ANMELDELSE?

(Power point 3)

Det finnes ulike måter å skrive om bøker på: Analyse/omtale/anmeldelse Analyse: Forskning. Grundig gjennomgang. Omtale: Beskrivelse av en bok. Gjerne brukt i salg og formidling. Anmeldelse: Omtale med meninger

En anmeldelse forteller om boka er god eller dårlig. Det er en anbefaling til lesere, men også en tilbakemelding til forfattere/forlag/bibliotekarer.

En god anmeldelse er reflektert og begrunner sine meninger. Men en anmeldelse blir fort kjedelig hvis ikke anmelderen mener noe. Ærlige meninger er morsommere å lese enn en «riktig» mening.

Understrek at det er lov og viktig å ikke like en bok. Men når man slakter en bok (som forfatteren kanskje har brukt et år på å skrive) det gjøres ordentlig. Det holder ikke å si at boka var kjedelig eller teit. Når man kritiserer er det ekstra viktig å begrunne godt.


Øvelse: Hvilken forside er best og dårligst?

Dette er en øvelse som forhåpentligvis trigger elevene til å ytre en mening. Når de har ment noe må de begrunne meningene.

Power-point 4: Forsider til åtte norske ungdomsbøker

Forsider

Oppgave:

A) Først en og en: Har forsiden noe å si? Hvilken forside er best? Kast terning.

B) Gå sammen to og to. Sammenlign terningkastene dere har gitt. Begrunn for hverandre hvorfor dere har gitt de terningkastene dere har gitt.

C) Plenumsdiskusjon.

 

Til læreren: Det er ulike meninger om hvor vidt man kan bedømme kunst med terningkast. På uprisen.no kan anmelderne selv velge om de vil gi boka terningkast eller ikke. Det er ikke noe mål i seg selv at elevene skal kaste terningen. Målet er at anmelderne skal mene noe og begrunne sine meninger. Men terningkast kan være en fin måte å konkretisere i hvilken grad man liker boka eller ikke. Dessuten gjør terningkastet at man MÅ mene noe. Deretter skal terningkastet begrunnes. Gir du en 3’er må du si hva som ikke fungerer. En 6’er må forsvares: Er det virkelig ingenting å utsette på denne boka?

 


 

Kaste terning: Tenk på boken du skal anmelde eller en bok du har lest. Hvilket terningkast ville du gitt den?

Powerpoint 5: Tenk på boka du skal anmelde?

Terningkast 1

Hovedspørsmål: Hva gjør at denne boka fortjener det terningkastet du gir?

En måte å gjøre det på er denne:

– Terningkast en betyr en bra ting, fem dårlige, eller ingen bra ting.

– Terningkast to betyr to bra ting, fire dårlige.

– Terningkast tre betyr tre bra ting, tre dårlige

– Terningkast fire betyr fire bra ting, to dårlige

– Terningkast fem betyr fem bra ting, en dårlig

– Terningkast seks: Ingen dårlige ting.

 

Power point 6: Hva gjør at boka fortjener…

Terningkast 2

 

En anmeldelse er ikke en analyse hvor du har plass til å gjennomgå alle aspekter ved boka. Husk at en anmeldelse også skal fenge en leser. Det gjelder å velge noen argumenter som man går grundig inn på. Hva vil du legge mest vekt på i din anmeldelse?

Oppgave: Gå sammen to og to. Begrunn terningkastet for hverandre.

 

Tips til hvordan du skriver en anmeldelse finner du i Uprisens anmelderoppskrift. Den finner du her:

https://uprisen.no/laerersider/hvordan-skrive-en-anmeldelse/

I oppskriften finner du følgende punkter:

Power point 7:

 • Opplevelsen av boka
 • Originalitet
 • Troverdighet
 • Språk

 

 

Se på punktene. Hva vil du legge vekt på i din anmeldelse?

Gå sammen to og to. Fortell hverandre hva dere vil legge vekt på i anmeldelsen og hvorfor.

 


 

Ned på papiret

Nå begynner skrivearbeidet. I denne delen bruker vi Uprisens oppskrift for å skrive en anmeldelse, som du finner her: https://uprisen.no/laerersider/hvordan-skrive-en-anmeldelse/

Anmeldelsen bør inneholde: (Power point 8):

 

 1. En fengende overskrift
 2. En ingress
 3. Et kort handlingsreferat. (Ikke mer enn tre setninger.)
 4. Din mening om boka/hovedddelen
 5. Kort avslutning: Oppsummer hva som er bokas styrke eller svakhet. Bør andre lese den? Bør den nomineres til U-prisen.

 


 

Et poeng når man skriver på internett:

Det er mye tekst på internett og mange rastløse lesere. De færreste leser hele saken som de klikker seg inn på. Ikke minst gjelder dette  på uprisen.no hvor anmeldelsene ligger tett i tett etter hverandre. Det er altså en fare for at leseren av din anmeldelse har klikket seg bort før du får sagt hva du mener om boka. Sagt med andre ord: Få fram dine viktigste poeng så fort som mulig. Ditt viktigste poeng bør fram i overskriften eller ingressen/innledningen. En god slutt er vel og bra, men åpningen er viktigst.


 

 

Overskriften

Hvordan få leseren til å bli nysgjerrig på din anmeldelse? En god overskrift sier noe om boka, din mening om den og vekker leserens nysgjerrighet. Det er krevende å lage overskrifter, men ungdom er ofte veldig gode til det.

Oppgave: Vis power point 9 med overskrifter fra Dagbladet, VG, Nrk og Uprisen. La elevene gjette hvor de ulike overskriftene har vært på trykk.

Power point 10 viser overskriftene med riktig svar.

 

«En spenningsbok du ikke kan gå glipp av» Uprisen om Den onde arven av Thomas Enger

«Farlig på Oslo Vest» Nrk om Casinetto-gjengen

«Fyldig og saftig innhold» Uprisen om May Lenda

«For en gangs skyld er sex-scenene nødvendige» Dagbladet om «Din vakre jævel»

«Fra idyll til mareritt» Uprisen om Død manns kiste

«Spenning for tøffe hestejenter» VG om Elise og hestane

 

OPPGAVE: Lag en tabloid overskrift til anmeldelsen din. Gå gjennom i plenum.
Power point 11.

 


 

Kunsten å velge de beste argumentene

En anmeldelse skal være et leseverdig og interessant stykke tekst. Dessuten har en anmeldelse i aviser begrenset med plass. Anmelderen må altså velge sine argument og spisse anmeldelsen. En fortelling består av mange deler: karakterer, skildringer, handlingsforløp… Når du skal argumentere for hvorfor du synes boka er god eller dårlig kan det være lurt å velge noen punkt som du mener viser bokas styrke eller svakhet. Er det karakteren som fascinerer deg? Er ikke boka troverdig? Hva mener du det er viktigst å skrive om?

Oppgave: Gå gjennom punktene i oppskriften på å skrive anmeldelse: https://uprisen.no/laerersider/hvordan-skrive-en-anmeldelse/

Velg ut tre punkt som du mener er viktig å trekke fram i din anmeldelse. Begrunn meningene dine.

Denne oppgaven egner seg også hvis dere jobber med samskriving. Dere kan også oppsummere i plenum.

 


 

Del 2: Skriv hele anmeldelsen

I del 2 går vi gjennom alle delene en anmeldelse består av. Her er tips og oppgaver til hvordan dere kan jobbe med anmeldelser. Vi understreker at det er mange meninger om hvordan en anmeldelse kan skrives. Dessuten krever ulike bøker ulike anmeldelser. Dette er en standardoppskrift som dere gjerne må tilpasse slik du ønsker og mener ungdommene bør jobbe med anmeldelser.

 


Et poeng når man skriver på internett:

Det er mye tekst på internett og mange rastløse lesere. De færreste leser hele saken som de klikker seg inn på. Ikke minst gjelder dette  på uprisen.no hvor anmeldelsene ligger tett i tett etter hverandre. Det er altså en fare for at leseren av din anmeldelse har klikket seg bort før du får sagt hva du mener om boka. Sagt med andre ord: Få fram dine viktigste poeng så fort som mulig. Ditt viktigste poeng bør fram i overskriften eller ingressen/innledningen. En god slutt er vel og bra, men åpningen er viktigst.


 

 

Overskriften (repetisjon fra del 1)

Hvordan få leseren til å bli nysgjerrig på din anmeldelse? En god overskrift sier noe om boka, din mening om den og vekker leserens nysgjerrighet. Det er krevende å lage overskrifter, men ungdom er ofte veldig gode til det.

Oppgave: Vis power point med overskrifter fra Dagbladet, VG og Uprisen. La elevene gjette hvor de ulike overskriftene har vært på trykk.

Eksempler på tabloide overskrifter og eksempler på bokanmeldelser.

«En spenningsbok du ikke kan gå glipp av» Uprisen om Den onde arven av Thomas Enger

«Farlig på Oslo Vest» Nrk om Casinetto-gjengen

«Fyldig og saftig innhold» Uprisen om May Lenda

«For en gangs skyld er sex-scenene nødvendige» Dagbladet om «Din vakre jævel»

«Fra idyll til mareritt» Uprisen om Død manns kiste

«Spenning for tøffe hestejenter» VG om Elise og hestane

 

OPPGAVE: Lag en tabloid overskrift til anmeldelsen din.

 


 

 

Ingress

Ingressen er innledningen til anmeldelsen. Den står ofte i kursiv eller med uthevet skrift. Ingressen utdyper det overskriften har antydet. En ingress kan være et kort handlingsreferat, din mening, eller den kan sette boken i sammenheng med noe annet.

https://no.wikipedia.org/wiki/Ingress

Eksempler på ingresser:

«Zweet» er en drivende god ungdomsroman; modig, provoserende, brutal. Og den er nydelig komponert.» – Nrks anmeldelse av Karit Kaldhols bok «Zweet»: http://www.nrk.no/kultur/bok/anmeldelse-av-_zweet_-av-marit-kaldhol-1.12406470

«1957 handler om krigen mellom Norge og Tyskland i 2. verdenskrig, og hvordan det ville vært hvis Tyskland hadde vunnet.» -Anmeldelse på uprisen.no av Jon Ewos «1957»: https://uprisen.no/tekst/1957/?anmeldelse=2198 (Finnes i Uprisen-heftet på s. 12)

«De som ikke finnes er ei bok som treffer meg rett i hjertet» – Redigert versjon av anmeldelse av Simon Strangers «De som ikke finnes» på uprisen.no. Se s. 16 i Uprisen-hefte.

I Uprisen-heftet finner du utvalgte anmeldelser skrevet på uprisen.no av ungdom. Her er det mange eksempler på ingresser.

 


 

 

Handlingsreferat

Målet med en anmeldelse er å si hva du mener om en bok. For å kunne få fram dine meninger må du presentere boka. Og som oftest vil et kort handlingsreferat være til nytte. Mange skriver altfor lange referat. Noen lar det også bli med referatet og sier ikke hva de mener om boka. Det er en presentasjon eller omtale av boka, men ikke en anmeldelse. Et langt referat er som oftest kjedelig å lese. Kunsten er å skrive et kort og presist referat.

I noen fantaysbøker er handlingen så intrikat med et stort persongalleri og mangekonflikter at det ikke lar seg gjøre å gjengi handlingen i en anmeldelse. Andre bøker igjen har nærmest ingen ytre handling (dette gjelder mest voksen skjønnlitteratur). I disse tilfellene kan det være en løsning å heller referere til lignende kjente bøker og på den måten presentere dem framfor å rote seg inn i et meningsløst handlingsreferat.

Men handlingen i de aller fleste ungdomsbøker lar seg gjengi på noen få setninger. Du kan f.eks. ta utgangspunkt i følgende spørsmål:

 • Hvem er hovedpersonen?
 • Hva er hovedprosjektet til hovedpersonen? (Hvilken konflikt må HP forholde seg til?)
 • Hva gjør hovedpersonen for å få til dette?

Det er ikke meningen at du skal røpe hvordan det går, men sette leseren av anmeldelsen inn i bokens konflikt, tematikk og sjanger.

Her er et eksempel fra uprisen.no på et kort og presist innholdsreferat. Det er fra Eira Solstads anmeldelse av «I morgen er alt mørkt»: https://uprisen.no/tekst/i-morgen-er-alt-morkt/?anmeldelse=2471

«En livsfarlig sykdom sprer seg raskt. Den blir først lokalisert i Japan, men den sprer seg raskt videre. Denne smitten gjør at folk mister besinnelsen. De dreper alt og alle uten å blunke. Stedene som ikke har blitt smittet er livredde. Norge har ennå ikke blitt smittet, men det er ikke lenge før. Og da det meldes at smitten er kommet til Halden må Brage og familien søke dekning. Livene deres har forandret seg drastisk og de kommer aldri til å bli de samme igjen.»

Her blir leseren presentert for plottet, hovedpersonen og hvordan hovedpersonen handler. Det er rett på sak samtidig som referatet gjenspeiler bokas intense spenning.

Oppgave: Skriv et kort handlingsreferat fra boka du skal anmelde.

 


 

Din mening/Hoveddelen

Her skal du beskrive hva slags bok det er og hva slags inntrykk den gjorde på deg. Også skal du si din mening om boka. Du har ikke plass til å kommentere alle punktene du finner i anmelderoppskriften.

Oppgave to og to: Diskuter hvilke punkter fra anmelderoppskriften som det er viktigst å fokusere på i din anmeldelse.

Skriv så et førsteutkastet til anmeldelsen.

Månedens anmeldelser på uprisen.no som du finner i Uprisen-heftet er gode modelltekster å bruke her.

 


 

Oppsummering/konklusjon

Helt til slutt må du avrunde. Her kan du oppsummere din mening kort. Ekstra elegant er det hvis oppsummeringen på en eller annen måte peker tilbake på overskriften eller ingressen.

I månedens anmeldelse på uprisen.no i august 2014 avslutter Elena Pestoric slik: «Her er det lett å følge med i svingene, men etter min mening var det litt for mange av dem.»

På en setning sier Elena ganske mye om boka og leseopplevelsen. Dessuten ytrer hun en personlig mening, noe som gjør teksten mer interessant.

Flere gode avslutninger finner dere i anmeldelsene i Uprisen-heftet.