Anmelderklassene

Gjennom høstsemesteret skal alle norske ungdomsbøker fra inneværende år anmeldes av ungdom i ugndomsskolealder. Du og din ungdomsskoleklasse kan anmelde bøker på uprisen.no og være med å kåre Norges viktigste litteraturpris.

Anmelderklassene anmelder bøker på høsten.
Anmelderklassene har en sentral rolle i nominasjonsprosessen til Uprisen. Alle årets ungdomsbøker anmeldes i løpet av høstsemesteret. Den store anmelderbasen er grunnlaget for nominasjonene av fem bøker som går videre til finalerunden på våren. Jo flere anmeldelser, desto viktigere og større blir Uprisen – ungdommens stemme! Og husk: En kritisk eller positiv anmeldelse kan være avgjørende. Din stemme teller! Ungdommen har alle makt!

Anmelderklassene er 30 utvalgte ungdomsskoleklasser som anmelder norske ungdomsbøker på vegne av Uprisen. Klassene forplikter seg til å anmelde alle bøkene de mottar utover høsten. Med denne ordningen sikrer Uprisen at alle bøkene blir anmeldt og er med i nominasjonsprosessen. Frist for å legge inn anmeldelser er 15. desember.

Ønsker dere å være anmelderklasse? Utlysning her. Søknadsfrist 20. mai hvert år.

Fra kompetansemålene for 10. trinn:
•lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
•skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder
•skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium

Uprisen.no er åpen for alle.
Alle ungdommer i ungdomsskolealder kan anmelde på uprisen.no, selv om du ikke går i en anmelderklasse. Vi oppfordrer alle til å bruke lokale bibliotek. Bibliotekene får de aller fleste bøkene gjennom Norsk Kulturfond. Skolebibliotek oppfordres også til å kjøpe inn ny norsk skjønnlitteratur.

Vær oppmerksom på at bøkene kommer ut utover høsten og det kan ta tid før bibliotekene har enkelte bøker i hyllene.

Bøkene
Uprisen kårer årets norske ungdomsbok. Det er altså bare årets norske skjønnlitterære ungdomsbøker som kan anmeldes. Oversikt over bøkene ligger på uprisen.no.

Legge inn anmeldelser
Lærer eller ungdommene selv legger anmeldelsene direkte inn på uprisen.no. For å sikre seriøse anmeldelser må anmelderne registrere seg med navn, skole og epost-adresse. Epost-adressene blir ikke vist offentlig.

Lærerseminar
 I august arrangerer vi lærerseminar. På seminaret får lærerne innføring i litteraturkritikk, skrivetips for elevene og praktisk informasjon. Alle anmelderklassene MÅ møte med en lærer.

Oppskrift på anmeldelse her.
Opplegg for anmelderkurs finner du her.

Månedens anmeldelse
Hver måned utover høsten kårer vi månedens anmeldelse. Anmelderen får tilsendt en bokpakke.

Årets anmelder
En anmelder som utmerker seg med mange og gode anmeldelser blir kåret til årets anmelder.