Lærersider

På disse sidene finner du praktisk informasjon og tips til arbeidet i kritikerklassene og juryklassene. Sidene kan også være interessante for andre lærere som jobber med ungdomslitteratur og kritisk lesning.