Kontakt

Prosjektansvarlig Petra J. Helgesen:
petra@foreningenles.no
977 82 805

eller

les@foreningenles.no
941 29 000
foreningenles.no


Her er oversikt over de fylkene som har satt søknadsfrister for neste års kritikerklasser og juryklasse:

Vestfold og Telemark:

Søknadsfrist 1. mars

Send søknad til Eva-Belinda Leu // Tlf: 948 64 966 // E-post: belinda.leu@vtfk.no

Oslo:

Søknadsfrist 30. april

Send søknad til Inger-Johanne Molven // Tlf: 959 47 864 // E-post: Inger.Johanne.Molven@ude.oslo.kommune.no

Rogaland:

Søknadsfrist 23. mars

Send søknad til Gudrun Karina Arntsen // Tlf: 977 97 496 // E-post: gudrun.karina.arntsen@rogfk.no

Troms og Finnmark:

Søknadsfrist 20. april

Send søknad til Susanne R. Baumgärtel // Tlf: 994 36 497 // E-post: susanne.baumgartel@tromso.kommune.no

Viken:

Søknadsfrist 1. mai

Send søknad til Eldrid Johansen // Tlf: 976 72 969 // E-post: eldridj@viken.no

eller Stig-Elvis Furset // Tlf: 934 62 692 // E-post: stigfu@viken.no

Agder:

Søknadsfrist 1. mai

Send søknad til Barb Lamprecht Wang // Tlf: 901 64 777 // E-post: Barb.Lamprecht.Wang@agderfk.no

Møre og Romsdal:

Søknadsfrist 1. mai

Send søknad til Åshild Widerøe // Tlf: 71 28 05 02 // E-post: ashild.wideroe@mrfylke.no