Kontakt

Prosjektansvarlig Eira Kluge
eira@foreningenles.no
917 99 180

eller

les@foreningenles.no
941 29 000
foreningenles.no


Her er oversikt over hvor du kan søke til neste års kritikerklasser og juryklasse:

Vestfold og Telemark:

Eva-Belinda Leu // Tlf: 948 64 966 // E-post: belinda.leu@vtfk.no

Rogaland:

Gudrun Karina Opheim // Tlf: 977 97 496 // E-post: gudrun.karina.opheim@rogfk.no

Innlandet:

Håvard Nervik // Tlf: 900 44 840 // E-post: havard.nervik@innlandetfylke.no

Troms og Finnmark:

Ellen Berg Larsen // Tlf: 77 78 82 23 // E-post: ellen.larsen@tffk.no

Oslo:

Inger-Johanne Molven // Tlf: 959 47 864 // E-post: Inger.Johanne.Molven@ude.oslo.kommune.no

Viken:

Eldrid Johansen // Tlf: 976 72 969 // E-post: eldridj@viken.no

eller Stig-Elvis Furset // Tlf: 934 62 692 // E-post: stigfu@viken.no

Agder:

Barb Lamprecht Wang // Tlf:901 64 777 // E-post: barb.lamprecht.wang@agderfk.no

Møre og Romsdal:

Åshild Widerøe // 71 28 05 02 / Tlf:93021742 // E-post: ashild.wideroe@mrfylke.no

Trøndelag:

Ingrid Ericson // Tlf: 992 97 731// E-post: ingeri@trondelagfylke.no

Nordland:

Iselin Aamodt Borgan // Tlf: 992 75 106 // E-post: isebor@nfk.no

Vestland:

Kari Vik //  Tlf: 489 95 264 // Kari.Vik@vlfk.no

Felles søknadsfrist: 09.05.23