Kalender

UPRISEN 2022/23

9. MAI 2022: Søknadsfrist kritikerklasser og juryklasser
7. SEPTEMBER 2022: Lærerseminar for kritikerklassene
15. NOVEMBER 2022: Søknadsfrist for nominasjonsjuryen
15. DESEMBER 2022: Siste dag for å legge inn anmeldelser
20. JANUAR 2023: Nominasjonsjuryen møtes i Oslo og nominasjonene slippes
30. JANUAR 2023: Lærerseminar for juryklassene i Oslo
FEBRUAR 2023: Første besøk av kritikerfadder i juryklassene
MARS/APRIL 2023: Andre besøk av kritikerfadder i juryklassene
MAI 2023: Siste besøk av kritikerfadder i juryklassene
24. og 25. MAI 2023: Storjurymøte og prisutdeling på Litteraturfestivalen på Lillehammer