Juryklasser 2020

Følgende syv 9. klasser skal nå lese de fem nominerte bøkene og kåre sin vinner.

Stokksund skule (Møre og Romsdal)
Li skole (Viken)
Hauketo skole (Oslo)
Straumen skole (Nordland)
Hokksund ungdomsskole (Viken)
Ajer ungdomsskole (Innlandet)
Søndre Land ungdomsskole (Innlandet)

Uprisen 2020 deles ut på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer 28. mai 2020 kl. 13.