Juryklasser 2020

Følgende syv 9. klasser leste de fem nominerte bøkene og kåret sin vinner.

Stokksund skule (Møre og Romsdal)
Li skole (Viken)
Hauketo skole (Oslo)
Straumen skole (Nordland)
Hokksund ungdomsskole (Viken)
Ajer ungdomsskole (Innlandet)
Søndre Land ungdomsskole (Innlandet)

Uprisen 2020 ble delt ut på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer 24. september 2020 kl. 14.