Juryklassene

Fra februar til mai hvert år leser elleve utvalgte klasser på niende trinn de fem nominerte bøkene og kårer en vinner.

Storjuryen for Uprisen 2020.
Foto: Vibeke Røgler/Foreningen !les.

Fra og med skoleåret 2021/2022 er det 11 ungdomsskoleklasser som utgjør juryen som skal nærlese de 5 nominerte bøkene, og kåre en vinner. Juryklassene får gratis tilsendt de nominerte bøkene. På storjurymøtet møtes representanter for alle juryklassene. Bak lukkete dører diskuterer storjuryen seg fram til en vinner. Juryklassene velges ut i samarbeid med DKS på fylkesnivå. Lærer MÅ delta på lærerseminar i januar. Juryklassene velges ut før sommeren når de går i åttende.

Å få være en av de 11 utvalgte klassene er et ansvarsfullt og eksklusivt oppdrag. Det krever en del jobb, men gir masse igjen. Elevene må lese masse, diskutere, begrunne (muntlig og skriftlig). Ansvaret og makten som juryen har til å kåre en viktig litteraturpris, får fram potensiale i elevene. Elevene vokser faglig, sosialt og som mennesker gjennom å sitte i Uprisen-juryen.

Juryklassene får tre besøk av en profesjonell kritiker som skal veilede dem i lesingen og argumenteringen. Les mer om kritikerfadderen her.

PRAKTISK OM ARBEIDET:

Opplegget for juryklassene er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Litteraturfestival og DKS/Fylkesbibliotek.

Søknad sendes til fylket. Kontaktinformasjon her.

Ansvarsfordeling/Økonomi:

Fylkeskontakten:
Etter avtale med fylkene får hver juryklasse en fylkeskontakt (Ofte DKS eller Fylkesbiblioteket) som har økonomisk ansvar for å:

– Finne juryklasse
– Finne egnet kritikerfadder (i samarbeid med Foreningen !les)
– Reise for minst en lærer til lærerseminar i Oslo (Billigste reisealternativ)
– Honorar til kritikerfadder

Norsk Litteraturfestival:

– Lærerseminaret i Oslo
– Prisutdelingen på Lillehammer
– Forfatterarrangement på Lillehammer
– Kost og losji for storjuryrepresentanter og juryklasser som kommer til prisutdeling og storjurymøte

Foreningen !les:

– Lærerseminaret i Oslo
– Utsendelse av bøker
– Reise for to elever og en lærer til storjurymøte og prisutdeling på Lillehammer
– Gjennomføring av storjurymøte på Lillehammer

Reise til prisutdelingen:

Klassene inviteres til prisutdeling og forfattermøter på Lillehammer, men det er opp til fylket og skolene hvordan dette blir finansiert. Norsk Litteraturfestival fikser gratis overnatting og måltider under festivalen. Vi oppfordrer alle fylker og skoler til å sende sine klasser til Lillehammer.

Juryklassene forplikter seg til å lese de fem nominerte bøkene og gjøre seg opp en mening. To representanter MÅ stille på storjurymøte på Lillehammer (reise dekkes for to elever og en lærer).