Juryens begrunnelse for Uprisen 2016

Årets nominerte bøker var veldig gode. Det var heftige diskusjoner på storjurymøtet og vanskelig å bli enig. Etter flere elimineringsrunder kom vi fram til en vinner. Boken som stakk av med seieren har engasjert og skapt mange diskusjoner.

Vinnerboken treffer ungdom på en spesiell måte. Den setter fotavtrykk og gjorde veldig inntrykk på mange, noe vi i storjuryen mener en god ungdomsbok skal gjøre.

Handlingen griper fatt i leseren. Vi måtte lese videre for å se hvordan det gikk med hovedpersonen. Vi ble avhengig av å måtte vite.

Forfatteren har god kjennskap til ungdoms hverdag. Miljøet, banningen, chattingen og bruken av sosiale medier var veldig virkelighetsnær. Vi kjenner oss godt igjen og kan relatere oss til handlingen og personene. Vi så alt for oss.

Boken var veldig lærerik. Vi får et innblikk i en skyggefull side av samfunnet. Noen kjente seg igjen mens andre fikk innblikk i noe ukjent.

Bakpå boken står det at den som har alt kan miste alt. Og det er det hovedpersonen gjør. I stedet for at hovedpersonen skal lære noe og bli en bedre person utvikler han det seg mot det motsatte. Det går fryktelig galt. For oss er det uvant at det går så galt. For noen var det frustrerende, og slutten ble veldig mye diskutert.

Boken tar opp kroppspress og bruk av steroider. Som oftest handler det om kroppspress sett fra en jentes perspektiv, men i denne boken leser vi om en gutt som kjenner på kroppspresset. Vi får innblikk i hva gutter kan skjule. Dette gjør boken original. Det handler om presset av å hele tiden skulle prestere, være sterkest og best. Torstein er alfahannen som er kontrollerende og dominant. Boken kan hjelpe oss å se hvilke konsekvenser kroppspress og dårlige valg kan føre til.

En annen ting ved vinnerboken som skiller den fra de andre nominerte, er at den unngår overnaturlige trekk.

Vinneren av Uprisen 2016 er #alfahann av Jan Tore Noreng.

Skrevet av Eldin Sijaric fra Flora ungdomsskole og Nora Viken fra Folldal skole