Digitalt lærerseminar høsten 2020

NB! Kurset er klart senest 15. august.

Vi har laget et digitalt lærerseminar for anmelderklassene som skal anmelde bøker høsten 2020. Seminaret består av fire korte filmer. I tillegg må lærerne lese og anmelde en ungdomsbok. Det er viktig at dere ser alle filmene før dere skriver anmeldelsen. Dere kan selv velge hvilken bok dere ønsker å anmelde. Her er noen forslag til bøker som dere kan anmelde. Disse bøkene er blant bøkene anmelderklassene skal anmelde:

Jan Tore Noreng: Kunsten å tryne. Gyldendal (Bokmål)
Sabina Store-Ashkari: Ingenting usagt. Cappelen Damm (Bokmål) (Dikt)
Sigrid Agnethe Hansen: Ser du dette? Samlaget (Nynorsk)

Anmeldelsen sendes til: les@foreningenles.no

Film 1: Informasjon om Uprisen og anmelder-arbeidet ved Bjarte Bakken i Foreningen !les (13 minutter).

Film 2: Hvorfor så kritisk? Om litteraturkritikk. Ved litteraturkritiker Guri Fjeldberg

Film 3: Vurderingskriterier. Elevene skal vurdere bøkene ut ifra sine egne kriterier for kvalitet. Her snakker Guri Fjeldberg om kriterier og hvordan finne dem.

Film 4: Skrivekurs. Hvordan skrive en anmeldelse på uprisen.no. Ved Guri Fjeldberg.

Her er Guri Fjeldbergs anmeldelse av Dødslekene som hun jobber med i skriverkurset (Film 4)