Digitalt lærerseminar høsten 2020

Vi har laget et digitalt lærerseminar for anmelderklassene som skal anmelde bøker høsten 2020. Seminaret består av fire korte filmer.

I tillegg må lærerne lese og anmelde en ungdomsbok. Det er viktig at dere ser alle filmene før dere skriver anmeldelsen. Dere kan selv velge hvilken bok dere ønsker å anmelde. Her er noen forslag til bøker som dere kan anmelde. Disse bøkene er blant bøkene anmelderklassene skal anmelde:

Jan Tore Noreng: Kunsten å tryne. Gyldendal (Bokmål)
Sabina Store-Ashkari: Ingenting usagt. Cappelen Damm (Bokmål) (Dikt)
Sigrid Agnethe Hansen: Ser du dette? Samlaget (Nynorsk)

Anmeldelsen sendes til: les@foreningenles.no

Film 1: Informasjon om Uprisen og anmelder-arbeidet ved Bjarte Bakken i Foreningen !les. Tid: 13:36  minutter.

Film 2: Hvorfor så kritisk? Om litteraturkritikk. Ved litteraturkritiker Guri Fjeldberg. Tid: 12:36 minutter.

Film 3: Vurderingskriterier. Elevene skal vurdere bøkene ut ifra sine egne kriterier for kvalitet. Her snakker Guri Fjeldberg om kriterier og hvordan finne dem. Tid: 14:22 minutter.

Film 4: Skrivekurs. Hvordan skrive en anmeldelse på uprisen.no. Ved Guri Fjeldberg. Tid: 15:09 minutter.

Her er Guri Fjeldbergs anmeldelse av boka hun jobber med i skriverkurset (Film 4)