Bok om kroppspress blant gutter vant Uprisen

Jan Tore Noreng ble i dag tildelt Uprisen – årets ungdomsbok 2016 for romanen #alfahann.

Vinner AV UPRISEN 2016 Jan Tore Noreng_foto Vibeke Røgler

– Jeg har vært rolig og cool i hele dag, men nå ble jeg nervøs. Det her er så happy og kult. At de kan like en bok der hovedpersonen er så utålelig og bare blir verre, det er ganske awesome sa en stolt Noreng.

Noreng fikk i dag prisen under et arrangement i Kulturhuset Banken under Litteraturfestivalen på Lillehammer. I juryens begrunnelse heter det blant annet:

Vinnerboken treffer ungdom på en spesiell måte. Den setter fotavtrykk og gjorde veldig inntrykk på mange, noe vi i storjuryen mener en god ungdomsbok skal gjøre. Handlingen griper fatt i leseren. Vi måtte lese videre for å se hvordan det gikk med hovedpersonen. Vi ble avhengig av å måtte vite.

Les hele juryens begrunnelse her.

Boken tar opp kroppspress og bruk av steroider. Som oftest handler det om kroppspress sett fra en jentes perspektiv, men i denne boken leser vi om en gutt som kjenner på kroppspresset. Vi får innblikk i hva gutter kan skjule. Dette gjør boken original.
Det er Foreningen !les i samarbeid med Norsk Litteraturfestival og Den kulturelle skolesekken som står bak Uprisen. Prisen ble utdelt for tiende gang og høster stor anerkjennelse i norsk offentlighet.

– Uprisen har blitt en svært viktig pris i offentligheten, og den gir enorm anerkjennelse til norske ungdomsbokforfattere. Grunnen er at i Uprisen bestemmer ungdom alt i fra nominasjoner og til kåring av vinner. Samtidig utvikler prisarbeidet interesse for lesing, skriving og meningsytring blant elever i ungdomsskolen. Det har vært interessant å følge prisens utvikling siden starten i 2007, sier prosjektleder Bjarte Bakken i Foreningen !les.

De nominerte var:
#alfahann av Jan Tore Noreng, Gyldendal
Mumiens mysterium av Tom Egeland, Aschehoug
Evna (Ravneringene 3) av Siri Pettersen, Gyldendal
Glimt av Tor Arve Røssland, Samlaget
I morgen er alt mørkt – Marlens historie av Sigbjørn Mostue, Cappelen Damm

Juryklassene var:
Farsund barne- og ungdomsskole (Vest-Agder)
Flora ungdomsskole (Sogn og Fjordane)
Folldal skole (Hedmark)
Kråkerøy ungdomsskole (Østfold)
Mælan skole (Sør-Trøndelag)
Sør-Fron ungdomsskole (Oppland)
Vardø skole (Finnmark)

Kontakt:
Bjarte Bakken
Prosjektleder for Uprisen i Foreningen !les
Tlf.: 975 69 190
Epost: bjarte@foreningenles.no

Om Foreningen !les
Foreningen !les er en ideell organisasjon og Norges fremste formidler av litteratur til barn og ungdom. www.foreningenles.no

Om Uprisen
Uprisen er ungdoms egen kåring av den beste norske ungdomsboka utgitt inneværende år. Prisen arrangeres av Foreningen !les i samarbeid Norsk Litteraturfestival på Lillehammer og Den kulturelle skolesekken. www.Uprisen.no

###