Juryene 2012/13

 • ANMELDERKLASSENE: Høsten 2013 var ca. 20 ungdomsskoleklasser engasjert som anmelderklasser.
 • NOMINASJONSJURYEN bestod av Silje Benedicte Isebakke. (9. kl. ved Verket skole i Moss),  Marie Drønnen (10 kl. ved Kolvikbakken ungdomsskole i Ålesund) og Vilde O. Loe (10. kl. ved Haugjordet ungdomsskole i Ski)
 • JURYKLASSENE leste de fem nominerte bøkene og kåret en vinner våren 2013:
  Aust-Agder: St. Fransiscus skole i Arendal
  Hordaland: Rubbestadneset ungdomsskole
  Oslo: Sagene skole
  Oppland: Smestad ungdomsskole på Lillehammer
  Hedmark: Ajer ungdomsskole på Hamar
  Akershus: Ås ungdomsskole