Juryene 2010/11

Dette var den første kåringen hvor ungdoms anmeldelser lå til grunn for Uprisen-nominasjonene.

 • ANMELDERKLASSENE: Ca. 15 ungdomsskoleklasser anmeldte bøker høsten 2011
 • NOMINASJONSJURYEN bestod av  Vilde Antonie Haug Slottemo, Verdal (Nord Trøndelag), Synne Eilertsen, Finnsnes (Troms) og Andreas Bentzrød, Stavern (Vestfold).
 • JURYKLASSENE. Våren 2011 leste åtte klasser på 9. trinn de fem nominerte bøkene:
  Hordaland: Kinsarvik skule
  Oslo: Sagene skole
  Telemark: Kongerød skole
  Troms: Skibotn skole
  Østfold: Hvaler ungdomsskole
  Hedmark: Ottestad ugndomsskole
  Oppland: Øyer ungdomsskole
  Nord Trøndelag: Egge ungdomsskole