Vil du sitte i nominasjonsjuryen?

Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen 2016/17. Søknadsfrist 20. november 2016.

Utlysning og søknadsskjema:

PDF-fil:  utlysning-2017

Word-fil: Utlysning 2017

Nominasjonsjuryen 2015 i arbeid

Nominasjonsjuryen 2015 i arbeid

 • Nominasjonsjuryen til Uprisen består av fire ungdomsskoleelever. Du må sende søknad for å bli vurdert til oppgaven. Jurymøte er i januar. I fjor mottok vi ca. 40 søknader.
 • Hvem kan søke?
  Alle i ungdomsskolealder kan søke. Du må være interessert i litteratur, motivert til å gjøre en krevende jobb og samarbeidsvillig.
 • Nominasjonsjuryens oppgave:
  Juryen skal nominere de fem beste norske ungdomsbøkene. Det skal de gjøre ved å lese alle anmeldelsene ungdom har skrevet av årets norske ungdomsbøker på uprisen.no. Juryen skal lete etter de bøkene som har fått mest ros og skapt mest engasjement blant norske ungdom.
 • Hvordan jobber juryen?
  15. desember stenges Uprisens anmelderbase. Da sendes alle anmeldelsene til de tre jurymedlemmene. Juryen har da ca. fire uker på seg til å lese alle anmeldelsene. Dette er en stor og krevende jobb. Ca. 45 bøker anmeldes. Basen består av ca. 1000 anmeldelser som utgjør ca. 300 A4-sider. Jurymedlemmene må ha tunga rett i munnen for å klare å skille bøker og anmeldelser. Her kreves full konsentrasjon.
 • Jurymøtet.
  Juryen møtes på kontoret til Foreningen !les kl. 10 på morgenen den 19. januar. Etter en kort presentasjon og informasjon om dagen, starter diskusjonen. Før dagen er omme skal juryen ha bestemt seg for hvilke fem bøker de mener er årets beste.
 • Jurymedlemmene har stor innflytelse.
  Uprisen er den eneste litteraturprisen hvor ungdom kårer årets ungdomsbok. Nominasjonsjuryen har en nøkkelrolle ved å bestemme hvem som går videre til «finalen».
Du kan bli en av dem som sitter her.

Du kan bli en av dem som sitter her.