Litteratur og lenker

Ingrid Jacobsens artikkel fra Norsklæreren nr. 2 2011. Artikkelen er inspirerende og kommer med konkrete tips til gjennomføringen.

Bøker:
– Marianne Lillesvangstu: Den som leser, settes i bevegelse: arbeidsmåter og organisering. I: Inn i teksten – ut i livet. Fagbokforlaget 2007
– Elise Seip Tønnessen: Bøker for hver enkelt og for fellesskapet: loggskriving og høytlesing. I: Inn i teksten – ut i livet. Fagbokforlaget 2007
Ungdomslitteratur: ei innføring. red: Svein Slettan. Cappelen Damm
– Kåre Kverndokken (red.): Gutter og lesing. Fagbokforlaget 2013
– Barnelitteratur: Sjangrar og teksttypar. Cappelen akademisk

Relaterte artikler:

– Periskop.no: Ondskap og barnebøker
– Periskop.no: Litteraturformidling i Den kulturelle skolesekken. (Om litteraturkritikk som litteraturformidling)

Lærerveiledninger:

Hvordan gjennomføre litterære samtaler: http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/Lesing/Ressurser/Lesing-i-norsk1/Hvordan-gjennomfore-litterare-samtaler/

Lærerveiledningene til leseaksjonene txt og Faktafyk har overføringsverdi til Uprisen:

txt-aksjonen: http://txt.no/

Faktafyk: http://faktafyk.no/

 Nettsteder:

barnebokkritikk.no
ubok.no