Juryklassen fra Øyer

9A ved Øyer ungdomsskole

Vi i 9A er en fargerik klasse på 24 elever, 12 jenter og 12 gutter. Elevene kommer fra fem forskjellige land og to forskjellige lokal miljøer, Øyer og Tretten. Interessene i klassen er veldig forskjellige, det varierer i alt fra taekwondo, fotball og teater. Klassen har to fantastiske kontaktlærere som tar oss med på mange morsomme arrangementer.

Elevene i klassen har blitt mer lesehester etter at vi fikk Upris bøkene og flesteparten har kommet litt over halvveis, og noen er ferdige. Vi er veldig heldige som får være med på denne kåringen. Guttene jublet over Hyper. Eller?

Akkurat nå leser vi Vegandi og skal bli ferdige til påske for da får vi kritiker besøk, mens noen er allerede ferdig. Jentene startet med Hyper mens guttene fikk Jakten, og etter det byttet vi. Da vi var ferdige med den andre boken fikk vi velge selv, men nå er alle på Vegandi.

Vi synes at det er bra at vi kan bli kjent med de andre klassene på overnattingen før kåringen, og få høre meningene deres om de forskjellige bøkene.

Vi gleder oss til å møte de andre skolene og høre hva de tenker om bøkene, men selvfølgelig gleder vi oss til å møte forfatterne og.

Skrevet av Tuva, Bea & Jessica