Juryene

  • Storjuryen_2016_NETT

    Storjuryen 2016 samlet på Lillehammer

  • ANMELDERKLASSENE (høsten) anmelder bøker på uprisen.no. I år har vi 30 anmelderklasser. MEN alle ungdom kan anmelde på uprisen.no. For å bli anmelderklasse henvender du deg til Foreningen !les.
  • NOMINASJONSJURYEN (Januar). Tre ungdommer leser alle anmeldelsene og nominerer fem bøker. Søknadsfrist neste år er 20. november 2017. Søknadsskjema: utlysning-2017 Mer om juryarbeidet her.
  • JURYKLASSENE (Våren). Syv klasser på 9. trinn leser de fem nominerte og kårer en vinner. Utlyses på fylkesnivå. I perioden 2016 t.o.m. 2018 har følgende fylker juryklasse med: Vest-Agder, Sogn og Fjordane, Hedmark, Østfold, Sør-Trøndelag, Oppland og Finnmark.
    Klassene som skal sitte i juryen våren 2017 er klare i november 2016. Ta kontakt om din 9. klasse ønsker å delta, og vi setter deg i kontakt med vår samarbeidspartner i ditt fylke.
  • I arkivet finner du tidligere juryer.